Polityka prywatności

Sekcja 1 – Przetwarzanie Twoich danych osobowych

W trakcie dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym, gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię, adres i adres e-mail. Ponadto, podczas odwiedzania naszej witryny, automatycznie otrzymujemy informacje o adresie protokołu internetowego (IP) Twojego komputera, co pomaga nam zrozumieć Twoją przeglądarkę i system operacyjny.

Marketing e-mailowy (w przypadku zgody): Jeśli wyrazisz zgodę, możemy wysyłać Ci e-maile dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualizacji.

Sekcja 2 – Zgoda

Jak uzyskujesz moją zgodę?

Przekazując nam swoje dane osobowe w celu dokonania transakcji, zweryfikowania karty kredytowej, złożenia zamówienia, dostarczenia towaru lub zwrotu zakupu, zakładamy, że wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych danych wyłącznie w celu realizacji tych konkretnych działań. Jeśli prosimy o Twoje dane osobowe w celach wtórnych, takich jak marketing, będziemy bezpośrednio pytać o wyrażenie zgody lub zapewnimy Ci możliwość odmowy.

Jak mogę wycofać swoją zgodę?

Jeśli zmienisz zdanie po udzieleniu zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody oznacza, że nie będziemy już kontaktować się z Tobą ani gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać Twoich informacji. Aby wycofać zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem support@vassiona.com lub napisz do nas na adres:

Sekcja 3 – Ujawnianie danych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub jeśli naruszysz nasze Warunki korzystania.

Sekcja 4 – Platforma Shopify

Nasz sklep jest hostowany przez firmę Shopify Inc. Zapewniają nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia sprzedaż naszych produktów i usług. Twoje dane są przechowywane przez Shopify na ich bezpiecznych serwerach za zaporą ogniową.

Płatność:

Jeśli wybierzesz bezpośrednią bramkę płatności do dokonania zakupu, Shopify przechowuje informacje dotyczące Twojej karty kredytowej. Są one szyfrowane zgodnie z normami Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Informacje dotyczące transakcji zakupu są przechowywane tylko przez niezbędny czas potrzebny do jej finalizacji. Po zakończeniu transakcji informacje dotyczące transakcji zakupu są usuwane.

Wszystkie bezpośrednie bramki płatności przestrzegają wymagań PCI-DSS, zarządzanych przez PCI Security Standards Council. Są to wspólne wysiłki takich marek jak Visa, Mastercard, American Express i Discover.

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania (vassiona.com) i Polityce prywatności (vassiona.com) Shopify.

Sekcja 5 – Usługi stron trzecich

W przypadku korzystania z usług stron trzecich, takich jak dostawcy usług ogólnych, gromadzą oni, wykorzystują i ujawniają Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia nam usług. Należy jednak pamiętać, że niektórzy dostawcy usług stron trzecich, takie jak bramki płatności i inni procesorzy transakcji płatniczych, posiadają własne polityki prywatności dotyczące informacji, które musimy dostarczyć im w celu przetworzenia transakcji związanych z Twoimi zakupami.

Sugerujemy zapoznanie się z politykami prywatności tych dostawców, aby zrozumieć sposób postępowania z Twoimi danymi osobowymi.

Pamiętaj, że niektóre z tych dostawców mogą mieć siedziby lub obiekty znajdujące się w jurysdykcjach innych niż Twoje lub nasze. Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzenie transakcji, która wymaga usług stron trzecich, Twoje dane osobowe mogą podlegać przepisom prawym jurysdykcji, w której znajduje się dostawca lub jego obiekty.

Na przykład, jeśli mieszkasz w Kanadzie, a Twoja transakcja jest przetwarzana przez bramkę płatności zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane osobowe używane do finalizacji tej transakcji mogą podlegać ujawnieniu zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy, w tym Patriot Act.

Opuszczając naszą stronę lub zostając przekierowanym na stronę lub aplikację stron trzecich, nie podlegasz już naszej Polityce prywatności ani Warunkom korzystania naszej witryny.

Sekcja 6 – Bezpieczeństwo

Podjęliśmy odpowiednie środki ostrożności i stosujemy się do najlepszych praktyk branżowych, aby chronić Twoje dane osobowe i zapobiec ich nieuprawnionemu dostępowi, wykorzystaniu, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu.

Sekcja 7 – Wiek zgody

Korzystając z tej witryny, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletniość w swoim kraju lub regionie zamieszkania, albo że jesteś pełnoletni w swoim kraju lub regionie zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej witryny przez nieletnie osoby zależne od Ciebie.

Sekcja 8 – Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie. Zalecamy regularne sprawdzanie jej treści. Wprowadzone zmiany i uzupełnienia są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tej Polityce, poinformujemy o nich na tej stronie, abyś był świadomy, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, używamy i/lub ujawniamy te informacje.