Regulamin

Warunki dla vassiona.com

Ta strona internetowa jest utrzymywana przez vassiona.com. Na całej stronie, terminy „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do vassiona.com. Pragniemy udostępnić Tobie, jako użytkownikowi, wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie internetowej, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad, polityk i powiadomień określonych tutaj.

Przy odwiedzaniu naszej strony internetowej lub dokonywaniu zakupu, korzystasz z naszych „Usług” i zgadzasz się podlegać następującym warunkom i zasadom („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowym warunkom i politykom, które do nich się odnoszą lub są dostępne za pośrednictwem hiperłączy. Niniejsze Warunki świadczenia usług dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej, w tym przeglądarek, dostawców, klientów, sprzedawców i twórców treści.

Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej lub dokonaniem zakupu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Poprzez korzystanie z dowolnej części strony lub dokonywanie zakupów, wyrażasz zgodę na podleganie niniejszym Warunkom świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i zasadami niniejszej umowy, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej ani z żadnych usług. Akceptacja niniejszych Warunków świadczenia usług jest niezbędnym warunkiem korzystania z naszych usług.

Warunki świadczenia usług odnoszą się do wszelkich nowych funkcji lub narzędzi dodanych do istniejącego sklepu. Zawsze możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami. Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej lub uzyskanie do niej dostępu po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej lub dokonanie zakupu, korzystasz z naszych „Usług” i zgadzasz się podlegać następującym warunkom i zasadom.

(„Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowym warunkom i politykom, które do nich się odnoszą lub są dostępne za pośrednictwem hiperłączy. Niniejsze Warunki świadczenia usług dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej, w tym przeglądarek, dostawców, klientów, sprzedawców i twórców treści.

Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej lub dokonaniem zakupu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Poprzez korzystanie z dowolnej części strony lub dokonywanie zakupów, zgadzasz się podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i zasadami niniejszej umowy, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej ani z żadnych usług. Akceptacja niniejszych Warunków świadczenia usług jest niezbędnym warunkiem korzystania z naszych usług.

Warunki świadczenia usług odnoszą się do wszelkich nowych funkcji lub narzędzi dodanych do istniejącego sklepu. Zawsze możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami. Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej lub uzyskanie do niej dostępu po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony vassiona.com zabrania się reprodukowania, kopiowania, duplikowania, sprzedawania, odsprzedawania lub wykorzystywania w celach komercyjnych jakiejkolwiek części tej strony.

Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie Twojego dostępu do naszej strony internetowej oraz do wszelkich świadczonych przez nas usług.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Niemniej jednak, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w treści. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści na stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Korzystanie z naszej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko, a vassiona.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z takiego korzystania.

Jeśli masz pytania dotyczące Warunków świadczenia usług, zachęcamy do kontaktu z nami.